Novinka zo Slovenska

3D vizualizácia

Pneutec Drill AS

Pneumatické sejacie stroje Pneutec Drill sú určené na výsev hustosiatych obilovín (pšenica,jačmeň,raž),ale aj strukovín,olejnín,tráv (hrach,fazuľa,sója,repka atď.)

Pneutec Drill typ AS sa vyrába v pracovnom zábere 2,5-4,5m. Tento stroj je určený pre prácu v kombinácii s iným strojom na prípravu pôdy ako sú rotačné brány,diskové brány a iné.

Pri kombinácii s rotačnými bránami Eck-Sicma sme trojuholníkový Á-záves nahradili tzv.pravítkom,čím došlo k stabilnejšiemu spojeniu,sejačka je istená pomocou dvoch čapov a doba potrebná k agregácii je minimálna.

Cielom úpravy bolo prenesenie ťažiska stroja čo najbližšie na ramená traktora,k čomu prispela aj nová konštrukcia zásobníka osiva.Týmto spojením vznikla veľmi pevná a stabilná sejacia kombinácia s ktorou je možné pracovať aj v najťažších podmienkach pri použití slabšieho traktora.

Základná výbava stroja:

– zásobník osiva 770l (možnosť zvačšiť na 990 alebo 1200l)

– mechanický pohon ventilátora

– centrálne nastavovanie prítlaku výsevných sekcií

– výsevné sekcie nožové alebo diskové DXD

– svetlá

– zavlačovacia rampa

– schody

– rýchlovyprázdňovanie zásobníka

– hydraulicky ovládané značkáre

Doplnková výbava:

– hydropohon ventilátora

– mechanický hektáromer

– el.koľajové riadky Muller

– preemergentné značkáre

– prítlačné kolečká

– univerzálny podvozok

Pneutec Drill TM

Pneumatický sejací stroj Pneutec Drill typ TM je svojou konštrukciou určený predovšetkým na sólo sejbu,ale tiež je možná agregácia do kombinácie.Aj u tohto modelu bolo snahou prenesenie ťažiska maximálne na ramená traktora a tým zníženie požadovaného výkonu traktora. Pneutec Drill TM sa robí v šírkach 2,5-4,5m a to s pevným nosníkom, alebo 4-4,5m s hydraulicky sklopným nosníkom.Táto verzia je veľmi praktická,počas prevozu má sejačka šírku 3m a behom minuty sa stroj roztvorí až na 4,5m čo zas zaručuje priaznivý výkon pri sejbe.

Základná výbava stroja:

– zásobník osiva 770l (možnosť zvačšiť na 990 alebo 1200l)

– mechanický pohon ventilátora na 1000 ot.(540 ot.)

– centrálne nastavovanie prítlaku výsevných sekcií

– výsevné sekcie nožové alebo diskové DXD

– svetlá

– kolesá 23×8 ,5-12 

– schod

– rýchlovyprázdňovanie zásobníka

– hydraulicky ovládané značkáre

– kardan s voľnobežkou

Doplnková výbava:

– hydropohon ventilátora

– mechanický hektáromer

– el.koľajové riadky Muller

– preemergentné značkáre

– prítlačné kolečká

– zavlačovacia rampa